Jak założyć pralnię?

Jeśli wziąć pod uwagę, tylko tak zwana mitręgę biurokratyczną związaną z załatwianiem spraw administracyjnych, to w tym względzie nie ma szczególnych trudności. W tej branży nie potrzeba żadnych dodatkowych koncesji i zezwoleń, wystarczy zwykły wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nadanie numeru identyfikacji podatkowej, zgłoszenie do ubezpieczenia i do Urzędu Skarbowego i formalnie można zaczynać.
Pierwszy dylemat jaki musimy rozstrzygnąć, to wybór rodzaju pralni.


Są dwa rodzaje pralni
– pralnia wodna, czyli pranie przy użyciu wody i detergentu w specjalnych pralnicach. W polskich realiach gospodarczych zdecydowana większość pralni wodnych ma charakter przemysłowy, co oznacza, ze obsługuje dużych klientów instytucjonalnych ( hotele, pensjonaty, wojsko, szpitale, sanatoria, duże zakłady pracy ). Podstawowymi maszynami pralniczymi w tego typu pralniach są pralnice, pralnico wirówki oraz tunele pralnicze.
– pralnia chemiczna, czyli pranie na sucho, gdzie czynnikiem czyszczącym jest specjalny rozpuszczalnik. W większości pralni chemicznej jest to czterochloroetyen, rozpuszczalnik bardzo skuteczny w działaniu, bezpieczny dla tkanin, ale niestety silnie toksyczny i rakotwórczy. Ze względu na ekologiczne oczekiwania klientów, pojawiły się bardziej ekologiczne rozpuszczalniki wodorowe oraz specjalne systemy czyszczenia na sucho oparte na użyciu całkowicie naturalnych czynników, takich jak krzemionka i piasek. Pralnie chemiczne są skierowane przede wszystkim do klientów indywidualnych. Podstawową maszyną w tego typu pralni, jest agregat chemiczny.


Kiedy już  wybierzemy rodzaj pralni, powinniśmy choćby w minimalnym stopniu zbadać rynek na którym zamierzamy działać . Wiadomo, że działalność przemysłowej pralni wodnej oparta jest na umowach z dużymi klientami instytucjonalnymi, więc trudno sobie wyobrazić inwestowanie sporych pieniędzy, bez zawarcia choćby części umów z takimi klientami. Inaczej się sprawy mają w przypadku pralni chemicznych, tu ważne jest dogłębne zbadanie konkurencji oraz znalezienie odpowiedniej lokalizacji. O ile w przypadku pralni wodnej lokalizacja nie ma dużego znaczenia , byle by tylko  był dobry dojazd, to w przypadku pralni chemicznej, lokalizacja może przesądzić o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia. W jednym i drugim przypadku trzeba pamiętać o przepisach prawa, które  nakładają dość rygorystyczne wymogi odnośnie lokalu  . Potem pozostaje już tylko zrobienie dobrego biznesplanu, oszacowanie  i kosztów inwestycji i kosztów działalności, no sposobu finansowania.

Chcesz założyć pralnię? Koniecznie sprawdź pralnice przemysłowe!